Portret zbiorowy przedstawicieli szkoły, władz i ambasady

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Telemarku zaprasza do współpracy firmy i organizacje chcące wesprzeć Polonię norweską. Wspólnie z nami możesz przyczynić się do promowania kultury polskiej oraz wspomóc misję Polskiej Szkoły Społecznej im. Marka Grechuty w Porsgrunn.
Aktualnie szkoła poszukuje Sponsorów.

Współpracujemy m.in. z:

  • Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo,
  • Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG,
  • Ośrodekiem Doskonalenia Nauczycieli – Stowarzyszenia Wspólnota Polska.