logo Stowarzyszenia Wspólnota Polska i logo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, iż Polska Szkoła Społeczna im. Marka Grechuty w Porsgrunn otrzymała wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Środki będą wydatkowane na zakup:

  • wyposażenia uzupełniającego sal lekcyjnych,
  • pomocy metodycznych,
  • materiałów edukacyjnych i artykułów biurowych,
  • oraz na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania lokalu.

O autorze

Katarzyna Baranowska
Założyciel i Dyrektor Szkoły z 12 letnim doświadczeniem prowadzenia placówki oświatowej w Polsce.