Przedstawienie dzieci z okazji otwarcia szkoły polskiej w Porsgrunn

Polska Szkoła funkcjonuje od 2016 roku, zapewniając opiekę, wychowanie i edukację dzieciom w wieku od 2-go do 16-go roku życia.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędzie uczeń w naszej Polskiej Szkole?

W naszej szkole podopieczni korzystają z polskiego programu szkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie zgodnie z podstawą programową zdobywają umiejętności z obszarów:

 • mowy ojczystej (język polski),
 • historii polski z elementami wiedzy o społeczeństwie,
 • logicznego myślenia,
 • bezpieczeństwa,
 • rozwoju społecznego,
 • wychowania przez sztukę,
 • geografii i przyrody polski.

Zajęcia dla naszych dzieci i młodzieży wzbogacone są o:

 • naukę globalnego czytania z wykorzystaniem elementów metody I. Majchrzaka i G. Domana,
 • elementy dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • zajęcia z kinezjologii edukacyjnej czyli gimnastyki mózgu P. Denissona.

(Gimnastyka mózgu P. Denissona – ćwiczenia wspomagające kreatywne myślenie, skupienie, pamięć, koordynację ruchową oraz wzrokowo-słuchową. Pomagają one także w nauce czytania, pisania, rysowania.)
Dzieci i młodzież uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.

Jak wyposażona jest Polska Szkoła?

Szkoła i przedszkole mieści się w budynku norweskiej szkoły Grønli Skole w Porsgrunn.
Polska Szkoła dysponuje:

 • dużą salą gimnastyczną,
 • wyposażoną salą muzyczną,
 • biblioteką, w której uczniowie mogą spędzać czas między lekcjami,
 • kuchnią, w której kucharki przygotowują pyszne, ciepłe jedzenie,
 • stołówką, w której ze smakiem zjadamy zdrowe i smaczne posiłki,
 • placem zabaw, dającym naszym wychowankom bezpieczną i doskonałą zabawę na świeżym powietrzu.

Informacje na temat zapisu dziecka do szkoły i zajęć dodatkowych znajdziesz na stronach: