Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Telemarku.

Nasze Stowarzyszenie realizuje misję krzewienia kultury polskiej i polskości wśród Polaków na Ziemi Norweskiej.
W tym celu Stowarzyszenie powołało Polską Szkołę Społeczną im. Marka Grechuty w Porsgrunn.
Kolejnym celem Stowarzyszenia jest budowa „Domu Polskiego”, który będzie kulturowym miejscem spotkań Polonii Norweskiej i Norwegów. Pokazując naszą kulturę, teatr, muzykę, kuchnie polską, chcemy promować naszą Ojczyznę i zachęcić do Jej odwiedzania.
Założycielami Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Telemarku są Katarzyna BaranowskaAndrzej Rodzeń.

Zapoznaj się z rozliczeniem rocznym Stowarzyszenia: