Szkoła polonijna to każda szkoła, która prowadzi naukę języka polskiego poza granicami Polski. Nadrzędnym celem tych szkół jest:

  • kształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej w języku polskim,
  • zapoznanie z kulturą i tradycją polską.

Polska Szkoła w Porsgrunn współpracuje z Polską Ambasadą w Oslo oraz jest zarejestrowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – organ wspierający uczestnictwo w kulturze, nauczanie języka polskiego za granicą oraz podtrzymywanie więzi Polaków z ojczyzną.