Dziewczynka uśmiechnięta obok zabawek

Jak Polskie Przedszkole rozwija Twoje dziecko?

Oferta edukacyjna naszego przedszkola oparta jest na:

 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • programie edukacji przedszkolnej „Razem w Przedszkolu” Bożeny Gadzimirskiej i Joanny Wasilewskiej.

Wysoki poziom pomocy dydaktycznych pozwala nauczycielom stosować zarówno tradycyjne, sprawdzone metody pracy, jak i nowoczesne metody wychowawcze oparte głównie na spontanicznej aktywności dziecka. Naszym nadrzędnym i niezmiennym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i umożliwienie im rozwoju zdolności, i zainteresowań.

Dbamy, aby każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola było:

 • radosne,
 • otwarte na świat,
 • kreatywne,
 • przygotowane do twórczego pokonywania problemów życiowych i edukacyjnych.

Dzięki polskiemu przedszkolu mali uczniowie będą dobrze przygotowani do podjęcia kolejnego etapu edukacji.
Wspólnie dbamy o środowisko naturalne, dlatego też w tematyce zajęć nie zabraknie pogadanek i zabaw związanych z ekologią.

Jak nasze przedszkole stymuluje rozwój kreatywności dziecka?

Biorąc pod uwagę rozwój twórczy myślenia i kreatywność dzieci, nauczyciele pracują przy pomocy:

 • technik stymulacji myślenia twórczego,
 • dramy,
 • pantomimy,
 • gier symulacyjnych i dydaktycznych,
 • metod zaczerpniętych z pedagogiki zabawy, np.: „tęcza”, „różnimy się między sobą”, „radosny krąg”,
 • metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne.

Czy Polskie Przedszkole prowadzi zajęcia artystyczne?

Jako placówka realizująca dodatkowo program muzyczno-artystyczny prowadzimy różnego rodzaju zajęcia mające na celu wydobycie z każdego dziecka ukrytego talentu muzycznego lub artystycznego.

Zajęcia dodatkowe:

 • rytmika,
 • kółko plastyczne,
 • kółko teatralne,
 • zajęcia taneczno – ruchowe,
 • zajęcia z logopedą,
 • bajkoterapia.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na indywidualne lekcje nauki gry na fortepianie i gitarze.
Więcej informacji na temat zapisu dziecka do przedszkola oraz zajęć dodatkowych znajdziesz na stronach: